Verbeteringen en aanpassingen:

Release notes

05/06/2024

Bestelbonnen

  • De statussen 'Te factureren' en 'Leveringsnota aangemaakt' hebben nu een andere kleur


E-facturering

  • Polen - KSeF: Naast uitgaande facturen versturen via KSeF, kan het platform nu ook inkomende facturen ontvangen en deze verwerken via onze snelle invoermodule.
  • Verbeteringen bij het verzenden van berichten (Polen, Roemenië, Italië, Hongarije): Visuele update voor berichtregels in het 'Bericht'- blok op een factuurdetailpagina om duidelijker te maken dat het bericht is ontvangen of verzonden het e-facturatiesysteem van een specifiek land. De vlag van het land met een specifiek e-facturatiesysteem wordt nu weergegeven in plaats van het logo van het systeem zelf.


API

  • Rapporten zijn nu ook beschikbaar via de API

 


Start vandaag al met e-facturatie