Verbeteringen en aanpassingen:

Release notes

11/06/2024

Tijdregistratie - Nieuwe Module

 • De langverwachte tijdregistratiemodule is nu live! Met slechts één klik kunnen gebruikers timers starten of tijdregistraties toevoegen. Bovendien kunnen ze moeiteloos projecten en klanten koppelen aan hun tijdregistraties. Selecteer meerdere tijdregistraties en maak er een factuur van.

 • Instellingen voor tijdregistratie: de tijdregistratiemodule en de projectmodule moeten door de gebruiker worden geactiveerd. Zodra beide modules zijn geactiveerd, verschijnen ze in het linkermenu van het platform. Het standaard uurloon kan ook worden ingesteld in het blok met tijdregistratie- en projectinstellingen.

Projecten - Nieuwe Module

 • Naast de nieuwe module "Tijdsregistratie" biedt het platform nu ook een nieuwe "Projecten"-module aan. Platformgebruikers kunnen nu projecten beheren, tijdregistraties aan een project koppelen en alle inkomsten- en uitgavenfacturen die aan dat project zijn gerelateerd groeperen.

 • Overzichtsscherm projecten: een overzicht van alle projecten:
  • Projectnaam + bijbehorende klant
  • Start- en einddatum
  • Projectbudget
  • Projectstatus

 • Detailoverzicht project: het detailoverzicht van het project bevat:
  • Samenvatting
  • Een samenvatting van het project met enkele KPI's
  • Tijdregistratie
  • Alle tijdregistraties gerelateerd aan het project
  • Tijdregistratie kan volledig worden gebruikt via het detailoverzicht van het project
  • Uitgaven
  • Alle uitgavenfacturen gerelateerd aan het project
  • Inkomsten
  • Alle inkomstenfacturen gerelateerd aan het project

 • Scherm voor het aanmaken en bewerken van projecten: dit is het instellingenscherm van het project met:
  • Projectstatus
  • Projectdetails + beschrijving
  • Projectbudget (niet verplicht maar nuttig voor de KPI's in de projectsamenvatting)

Accountant software

 • Yuki via API: Vanaf nu kunnen Yuki en Billit met elkaar communiceren via een API-link, zodat beide platforms nog soepeler samenwerken.

Registratie 

 • Verenigde Staten: Je kan nu 'Verenigde Staten' kiezen op de registratiepagina.

AXA - Coda-bestanden

 • Sinds Crelan AXA Bank heeft overgenomen, worden alle AXA-rekeningnummers overgezet naar een Crelan-rekening. Aangezien Crelan-rekeningen onze platform CODA-bestanden kunnen leveren, is dit nu ook mogelijk voor deze AXA-bankrekeningen.

Start vandaag al met e-facturatie