Release notes

30/10/2023

Snelle invoer

 • Maak een nieuwe leverancier aan via de inline modal - btw-regime dropdown toegevoegd.
 • Wanneer een UBL wordt verwerkt in snelle invoer en de leverancier niet is geïdentificeerd, zal "nieuwe leverancier maken" adresgegevens voorstellen uit gestructureerde invoergegevens (bijv. UBL) om het aanmaken van een nieuwe leverancier te vergemakkelijken.

Klant/leveranciers

 • Nieuw toegevoegde knoppengroep om te selecteren of het een bedrijf of een particuliere klant/leverancier is.
 • Nieuw toegevoegde "geavanceerd" schakelaar om te schakelen tussen de nieuwe vereenvoudigde versie en de reeds bestaande geavanceerde detailweergave.
 • Samenvoegen in overzicht: Dubbele klanten / leveranciers kunnen nu worden samengevoegd tot één klant / leverancier via de bulkactie "Samenvoegen".
 • Klant / leverancier aanmaken: Extra waarschuwing als klant / leverancier al bestaat.

Accountant software

 • Exact Online: Analytische kostenplaatsen/kostendragers dropdown + sync knop voor boekhoud api integraties.
 • Venice: PDF is nu beschikbaar in Venice.
 • Octopus: Optie om de documenten naar DMS te sturen.
 • Coda verzenden via mail: Het is nu mogelijk om CODA-bestanden te exporteren via Billmail.
 • Extra integratieverbeteringenSync knop: Sync knop in elke api integratie (synchroniseren van klanten/leveranciers/grootboekrekeningen/analytics.)
 • Snelle invoer en 'edit order': dropdown voor Costcenters en costunits.
 • Billsync: extra optie in billsync-integratie om een extra pagina met extra info toe te voegen.

Offertes

 • Nieuwe knop "offerte delen" toegevoegd.

OCR

 • OCR-verbeteringen - betere ondersteuning voor tekens: ä / ü / ö / ß.

Gebruikersbeheer

 • Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker aan een bestand wordt een e-mail verstuurd om de bestaande gebruiker te informeren dat een bedrijf hem wil toevoegen aan zijn bestand.
 • Gebruikersrechten: nieuwe knop om alle rechten in één keer te deactiveren.

Workshops

 • Dashboard: een nieuwe widget om reclame te maken voor onze workshops is nu zichtbaar op het dashboard.