Kennis & vaardigheden

Aanpassing vermelding ‘btw verlegd’ op facturen

Voor wie werken uitvoert in onroerende staat, zoals schilder- en renovatiewerken als medecontractant, is er een belangrijke aanpassing: vanaf 1 januari 2023 volstaat het niet meer om enkel ‘btw verlegd’ te vermelden op je facturen. In dit artikel lees je voor wie deze aanpassing geldt, en wat je precies moet toevoegen.

Aanpassing Vermelding ‘Btw Verlegd’ Op Facturen

Er zijn twee situaties waarin je de btw mag verleggen op je facturen. In het eerste geval worden goederen of diensten geleverd tussen twee btw-plichtigen in verschillende EU-landen. De btw kan dan worden vrijgesteld bij goederen, of verlegd naar de klant in het geval van een dienst.

De tweede optie is voor de zogenaamde medecontractanten. Bij werken in onroerende staat, zoals renovatie- en schilderwerken, moet je als aannemer geen btw factureren. De klant moet dit namelijk zelf aangeven. Daardoor wordt de btw verlegd.

Voor deze medecontractanten volgt er dus een aanpassing. Tot nu toe volstond het om de vermelding ‘btw verlegd’ op de facturen voor medecontractanten te plaatsen. Dat zal veranderen vanaf 1/1/2023, vanaf dan moet elke factuur onder het btw-tarief medecontractant verplicht de volgende standaardvermelding moet bevatten:

‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.’

Voor wie Billit gebruikt, is er goed nieuws: wanneer je bij een factuur de optie ‘Medecontractant’ aanduidt, wordt vanaf 1/1 de boodschap telkens automatisch toegevoegd. Bij Intracommunautaire goederen of diensten wordt de melding ‘btw verlegd’ nog steeds weergegeven op je factuur.