25/01/2022

6% btw-attest bij renovaties verdwijnt

Wie een woning ouder dan 10 jaar laat renoveren, kan in België genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Tot voor kort diende je hiervoor als uitvoerder van de werken een door de opdrachtgever ingevuld btw-attest aan je factuur toe te voegen. Deze regeling wordt in 2022 aangepast.

6% Btw Attest Bij Renovaties Verdwijnt

6% btw bij renovatie

Wie een woning ouder dan 10 jaar laat renoveren, kan in België genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. De regeling is van toepassing voor woningen die hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning worden gebruikt en enkel als de werken rechtstreeks worden gefactureerd aan de eindgebruiker. In sommige steden is het gunsttarief ook van toepassing voor sloopwerken en nieuwbouw. Je vindt alle voorwaarden voor het toepassen van het btw-tarief op deze pagina van de federale overheidsdienst Financiën.

 

6%-attest verdwijnt

Tot voor kort moest de aannemer de bouwheer een btw-attest laten invullen en ondertekenen om aan de btw-administratie te kunnen bewijzen dat aan de voorwaarden werd voldaan om het btw-tarief van 6% te kunnen hanteren. In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft de federale overheidsdienst Financiën beslist om het gebruik van het attest te schrappen en te vervangen door een vermelding op de factuur.

In de vermelding geeft de aannemer aan dat hij het 6% btw-tarief hanteert en ervan uitgaat dat aan de voorwaarden wordt voldaan om dit te doen. De bouwheer krijgt daarop één maand de tijd om aan de aannemer te melden indien dit niet het geval is. Dan moet de aannemer dus een ander btw-tarief hanteren.

De verantwoordelijkheid voor het hanteren van het 6% btw-tarief wordt op deze manier eigenlijk verlegd van de uitvoerder naar de opdrachtgever. In de vorige regeling moest de uitvoerder van de werken vragen aan de opdrachtgever om het attest in te vullen en het daarna toevoegen aan de factuur. In het nieuwe systeem mag de uitvoerder ervan uitgaan dat aan de voorwaarden wordt voldaan en is het de opdrachtgever die actief moet aangeven indien de 6%-regeling niet van toepassing is. Dit betekent dus een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de aannemer.

 

Welke vermelding moet ik dan op mijn factuur plaatsen?

Op de factuur moet de volgende vermelding worden opgenomen:
“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Ontdek hier hoe je deze vermelding kan toevoegen aan je facturen in Billit.