22/02/2022

Minister van Financiën Van Peteghem neemt verplichte e-invoicing op in beleidsnota Financiën 2022

In de toekomst zullen ondernemingen worden verplicht om e-invoices te sturen naar en te ontvangen van andere bedrijven. Dat heeft de minister van Financiën, Vincent van Peteghem, verklaard in de beleidsnota Financiën voor 2022. Elektronische facturen en ontvangstbewijzen zouden zo de standaard moeten worden, tenzij de klant expliciet een papieren versie vraagt.

Strijd tegen belastingontduiking

Deze beslissing kadert in het verkleinen van de zogenaamde ‘VATgap’. Dat is het verschil in wat de overheid zou moeten ontvangen aan btw-inkomsten, en wat ze effectief binnenkrijgt. Concreet gaat dit om inkomsten die worden ontweken of ontdoken. Door digitale facturen te verplichten, zou België de VAT-gap moeten verkleinen tot op het niveau van de buurlanden. Elektronische facturen zouden ook het btw-proces moeten vereenvoudigen.

 

Standaard formaten

De verplichting is in eerste instantie niet voor alle soorten e-facturen. Meer bepaald gaat het om digitale facturen in een gestructureerd formaat. Zij kunnen door computerprogramma’s makkelijk worden uitgelezen, en automatisch worden geïmporteerd. Hierdoor moet er geen informatie manueel worden overgetypt. UBL (Universal Business Language) is zo een voorbeeld van een vast formaat. Een PDF is dat niet, dus dit bestandstype valt niet onder de nieuwe verplichting.

 

Eerst voor grote bedrijven

De implementatie van verplichte e-facturatie zal in fases worden uitgevoerd. Vermoedelijk komen eerst grote ondernemingen aan de beurt, en dan pas kleine en middelgrote bedrijven. Meer details en een geschatte tijdspanne worden verwacht in de loop van 2022.

 

Uitbreiden naar Europa

Enkele andere Europese landen zijn al geruime tijd aan de slag met e-invoicing. Het systeem is intussen verplicht in Frankrijk en Polen voor B2G en in Italië zelfs voor B2B via het Italiaanse SDI-netwerk. Frankrijk verbindt zich er zelfs toe om digitale facturatie verder uit te rollen naar B2C tegen 2024-25. Vanuit Europa wordt al enkele jaren werk gemaakt van het Europese Peppol-netwerk en de Billing Bis 3.0-norm voor UBL. Net zoals dat in Frankrijk en België nu al het geval is, wordt verwacht dat meer en meer lidstaten gebruik zullen gaan maken van het Peppolnetwerk en de bijhorende UBL-standaard. Hiermee wil de Europese Unie de grensoverschrijdende mobiliteit aanwakkeren en een eengemaakte Europese digitale markt uit te bouwen.

Deze publicatie werd gemaakt door Billit en is gebaseerd op de Beleidsnota Financiën van 29 oktober 2021, te raadplegen op https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf