Kennis & vaardigheden

De essentie van de pensioenhervorming helder toegelicht: met welke maatregelen moet je vanaf 2024 rekening houden?

Op 19 juli 2022 bereikte de federale regering in ons land een akkoord over een pensioenhervorming voor bedrijven en zelfstandigen. Drie concrete dossiers lagen op tafel: de toegang tot het minimumpensioen, de invoering van een pensioenbonus en een maatregel voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In dit artikel lees je wat de belangrijke wijzigingen zijn en welke impact ze (kunnen) hebben op jezelf en je eventuele medewerkers.

De Essentie Van De Pensioenhervorming Helder Toegelicht Met Welke Maatregelen Moet Je Vanaf 2024 Rekening Houden

Effectief werken bepaalt recht op minimumpensioen

De regering-De Croo trekt het bedrag van het minimumpensioen fors op, namelijk tot minimaal 1500 euro netto. Maar daar stelt ze iets tegenover, meer specifiek in de vorm van het aantal effectief gewerkte jaren. Volgens het pensioenakkoord moet iemand effectief 20 jaar minimum vier vijfde gewerkt hebben om recht te hebben op het minimumpensioen. In de praktijk gaat het om jaren van 250 werkdagen, wat dus overeenstemt met 5000 werkdagen in totaal.

Die voorwaarde geldt vanaf 1 januari 2024 (de datum waarop de pensioenhervorming ingaat) voor iedereen die op dat moment 53 jaar of jonger is.

Goed om te weten…

Een belangrijke kanttekening bij die maatregel is dat zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief verlof als effectieve arbeid beschouwd worden. Op die manier wil de regering vrouwelijke werknemers extra beschermen. Ook wie meer dan vijf jaar arbeidsongeschikt is, mag minder dan 20 jaar gewerkt hebben om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen.

 

‘What’s in it’ voor zelfstandigen?

Ook zelfstandigen hebben recht op dit verhoogde minimumpensioen. 300 000 onder hen kunnen van deze verhoging genieten. Daarnaast werd ook hun gewone pensioenberekening verbeterd. Voor alle loopbaanjaren vanaf 2021 bouwen zij op dezelfde manier pensioenrechten op zoals werknemers.

 

Pensioenbonus beloont langer werken

Wie (langer) werkt, blijft bijdragen aan het pensioensysteem. Daarom voert De Croo I de door de vorige regering afgeschafte pensioenbonus opnieuw in. Heb je een medewerker die niet vervroegd met pensioen gaat? Dan zal hij of zij een bonusbedrag van 2 à 3 euro per dag ontvangen. Jaarlijks kan dit dus 300 à 500 euro netto extra pensioen opleveren, gedurende maximaal 3 jaar. Of anders gezegd: een medewerker kan een extra dertiende maand opbouwen.

 

Hoger pensioen na deeltijds werk

Zijn er in jouw bedrijf medewerkers aan de slag die vóór 2001 deeltijds werkten, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen? Voor hen voert de regering een financiële correctie in. Dat is dus opnieuw een belangrijke stap richting meer gendergelijkheid. Waarom vóór 2001? Omdat nadien het systeem van tijdskrediet werd ingevoerd, wat al voor extra corrigerende maatregelen zorgde.

 

Extra pensioenmaatregelen op komst?

Dit pensioenakkoord is niet de grote Copernicaanse revolutie die experten en Wetstraatwatchers verwachtten. Toch zijn deze maatregelen belangrijke stappen om werknemers aan te moedigen langer te blijven werken. De verschillende regeringspartijen bevestigen dat extra pensioenmaatregelen in de pijplijn zitten, al zullen die niet meer deze legislatuur (lees: vóór 2024) afgeklopt worden.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe actualiteit

Bij Billit blijven we de vinger aan de pols houden over de pensioenwetgeving en de impact ervan op jouw business. Wil je steeds op de hoogte zijn van nieuwe wijzigingen? Schrijf dan zeker in op de nieuwsbrief van Billit. Zo blijf je altijd up-to-date met de recentste regelgeving.