21/07/2021

Btw en e-commerce: nieuwe EU-spelregels sinds 1 juli 2021

De opkomst van e-commerce is niet meer te stoppen. De coronapandemie en bijhorende lockdownmaatregelen hebben heel wat ondernemers over de streep getrokken om een eigen webshop te starten. Maar als u buiten België online verkoopt en levert, dan moet u rekening houden met de nodige btw-administratie. Sinds 1 juli 2021 gelden binnen de Europese Unie vereenvoudigde btw-spelregels om deze rompslomp te verminderen.

Ecommerce

Hoe het was

Bij de btw-regels voor e-commerce speelt de term ‘drempelbedrag’ een centrale rol. Als u voor 1 juli 2021 goederen verkocht (en zelf leverde) aan particulieren in andere EU-lidstaten, dan moest u rekening houden met deze drempelbedragen. Onder die drempel was aanrekening van Belgische btw mogelijk. Bij het overschrijden ervan moest u het btw-tarief aanrekenen van de lidstaat waar de particulier gevestigd was. In dat geval moest u ook een apart btw-nummer aanvragen in dat land én een buitenlandse btw-aangifte indienen.

Elke EU-lidstaat had de keuze uit twee drempelbedragen: 35.000 euro of 100.000 euro. De meeste landen opteerden voor 100.000 euro. Enkel in Frankrijk gold een lagere drempel van 35.000 euro.

De fel toegenomen e-commercebusiness deed de btw-administratie voor veel ondernemingen ontsporen. Daarom besloten de Europese beleidsmakers om deze spelregels grondig te vereenvoudigen. De bedoeling was om deze wijzigingen in te voeren vanaf 1 januari 2021, maar corona gooide roet in het eten (met uitstel tot 1 juli 2021 tot gevolg). 

 

Hoe het wordt: de nieuwe spelregels sinds 1 juli 2021

We zetten de belangrijke wijzigingen op een rij:

  • Vergeet de drempelbedragen van 35.000 of 100.000 euro per lidstaat: vanaf nu geldt één drempel voor alle verkopen aan particuliere kopers in andere EU-lidstaten. En dat bedrag is een pak lager, namelijk 10.000 euro. Met andere woorden: van zodra uw verkoop deze drempel overschrijdt, moet u het btw-tarief van de andere EU-lidstaat aanrekenen.
  • Maar bij het overschrijden van het drempelbedrag moet u geen apart btw-nummer meer aanvragen in die EU-lidstaat. U bent ook niet meer verplicht om in dat land een buitenlandse btw-aangifte in te dienen. Dit scheelt heel wat extra administratief werk en kosten!
  • Die buitenlandse btw kunt u vanaf nu via een Belgische aangifte doen. Is uw onderneming actief in telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten? Dan kon u al langer gebruikmaken van het zogenaamde Mini One Stop Shop-systeem, een centraal loketsysteem. Die MOSS-regeling wordt uitgebreid tot alle soorten B2C-diensten die online aangeboden worden, en ook tot afstandsverkopen van goederen binnen de EU. Met andere woorden: ‘MOSS’ wordt ‘OSS’.
  • De buitenlandse btw stort u aan de Belgische btw-administratie. Die zorgt voor de doorstorting van het juiste bedrag naar de andere lidstaten.

 

Verkopen via andere websites: hoe zit dat?

De nieuwe btw-regels gelden ook indien u als Belgische onderneming uw goederen verkoopt via een externe webshop – zoals Amazon, Coolblue of bol.com – die enkel als agent (de zogenaamde elektronische interface) optreedt (en dus zelf niet koopt en verkoopt).

Treedt u als Belgische onderneming zelf op als electronic interface voor andere Belgische of EU-ondernemingen? Dan hebt u geen btw-verplichtingen. Uw klanten (de verkopende ondernemingen) moeten zelf nagaan of ze de drempel voor grensoverschrijdende afstandsverkopen al dan niet overschrijden.

Let op! Bent u elektronische interface voor niet-EU-ondernemingen? Dan moet u sinds 1 juli 2021 rekening houden met een nieuw gegeven: de btw-fictie. Als elektronische interface wordt u dan aanzien als ‘deemed supplier’, ofwel leverancier van de particuliere afnemer. Als gevolg hiervan is btw verschuldigd van de lidstaat van aankomst van het vervoer. Via de OSS-regeling kunt u de Belgische en buitenlandse btw aangeven en betalen.

 

Praktische tips

  • Ligt uw voorraad (of een deel ervan) in een andere EU-lidstaat? Dan moet u toch een btw-nummer in die lidstaat aanvragen en er btw-aangiftes indienen. En als u verkopen realiseert in datzelfde land, dan bent u verplicht uw verkopen op te nemen in de lokale btw-aangifte van die lidstaat, en niet in de OSS-aangifte.
  • Voor grensoverschrijdende afstandsverkopen moet u niet langer facturen uitreiken aan particuliere klanten. Het volstaat hun bestelling en het totaal te betalen bedrag inclusief btw schriftelijk te bevestigen.
  • Volg goed op wanneer u de drempel van 10.000 euro overschrijdt. Als dit snel lijkt te gebeuren, dan kunt u er via de OSS-aangifte voor opteren om buitenlandse btw aan te rekenen vanaf de eerste verkoop aan particulieren in andere lidstaten.
  • Controleer ook of voor uw producten in andere lidstaten geen verlaagd btw-tarief geldt.
  • Hou in uw boekhoudpakket ook rekening met andere btw-tarieven dan de Belgische btw-tarieven.

 

Aan de slag met Billit!

Verkoop je als ondernemer goederen aan een buitenlandse particulier (die dus niet btw-plichtig is)? Denk er dan aan om in Billit OSS als btw te kiezen en het btw-percentage dat van toepassing is in het land van de klant in te vullen in de orderlijn. Op die manier heb je steeds de garantie dat onze software de buitenlandse btw op een correcte manier zal berekenen en zal weergeven op jouw pdf en in jouw e-factuur.