Ondernemen

Hoe reorganiseer ik mijn kantoor op de groei? Praktische tips voor een succesvolle aanpak

Een goed gevuld orderboekje, een groeiende vraag naar gespecialiseerd advies, nieuwe medewerkers of een digitaal transformatieproces. Er zijn diverse redenen mogelijk waarom je organisatie een stevig groeitraject aflegt. Dat is uiteraard een opsteker voor jezelf en je team, maar tegelijk is het essentieel dat je kantoor over alle mensen en middelen beschikt om die groei te realiseren.

Soms is een grondige reorganisatie van je kantoor dan ook het overwegen waard. Zo kun je je groeiambities waarmaken en snel schakelen in snel veranderende marktomstandigheden.

Wat is het belang van een vakkundig uitgevoerde reorganisatie op de groei? En met welke stappen bereik je dit doel? Dat ontdek je hier.

Hoe reorganiseer ik mijn kantoor op de groei

Waarom is een reorganisatie van je kantoor belangrijk?

Een reorganisatie mag geen lichtzinnige beslissing zijn, maar om verschillende redenen kan het wel belangrijk zijn om dat proces in te zetten.

 

 • Efficiëntere werking

  Naarmate je kantoor groeit, kunnen bedrijfsprocessen ‘vervuild’ raken door inefficiënte beslissingen en acties. Reorganiseren helpt je om die inefficiënties te identificeren en aan te pakken, waardoor je samen met jouw medewerkers de operationele werking binnen de kantoormuren verbetert.

 • Talentmanagement

  Een groeiend bedrijf heeft behoefte aan nieuw talent. Via een interne herstructurering creëer je nieuwe functies en zet je de talenten van je huidige en nieuwe medewerkers in voor de juiste taken.

 • Schaalbaarheid

  Maar wat als groei ook leidt tot een grotere werklast en nieuwe uitdagingen voor jouw huidige team? Door jouw organisatiestructuur aan te passen, inclusief het inzetten van nieuwe medewerkers, krijg je een helder beeld van alle werkprocessen, taken én talenten die je aan boord hebt om die werklast en uitdagingen gericht(er) aan te pakken.

 • Klantgerichtheid

  Een succesvol uitgevoerde reorganisatie helpt je kantoor meer klantgericht te worden. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van teams, met medewerkers die zich specifiek richten op bepaalde marktsegmenten of diensten. Het resultaat? Een grotere klantentevredenheid en -trouw.

 • Talentmanagement

  Een groeiend bedrijf heeft behoefte aan nieuw talent. Via een interne herstructurering creëer je nieuwe functies en zet je de talenten van je huidige en nieuwe medewerkers in voor de juiste taken.

 

Op weg naar een succesvolle reorganisatie

Hoe pak je een reorganisatie op de groei aan op een succesvolle manier? We geven je enkele praktische tips.

Formuleer duidelijke doelstellingen

Vooraleer je je reorganisatieplannen vorm gaat geven, is het essentieel dat je duidelijke doelstellingen bepaalt. Met andere woorden: wat wil je bereiken met de transformatie? Dat kan bijvoorbeeld een hogere efficiëntie zijn, een grotere marktpenetratie of klantgerichter specifieke segmenten bedienen.

Maak een interne en externe analyse

Geen grondige reorganisatie zonder een uitgebreide analyse van zowel de interne als externe omgeving van je onderneming. Intern gaat het onder meer over de huidige organisatiestructuur, vaardigheden van medewerkers en operationele processen. Extern onderzoek je de markttrends, concurrentie en klantbehoeften.

Ontwikkel een reorganisatieplan

Op basis van de doelstellingen en de analyse stel je een gedetailleerd reorganisatieplan op. Met dat plan beschrijf je de nieuwe organisatiestructuur, inclusief functies, verantwoordelijkheden en rapporteringslijnen. Denk ook aan een tijdlijn en een overzicht van de nodige middelen en budgetten.

Communiceer transparant

Een reorganisatie kan onzekerheid en angst veroorzaken bij jouw medewerkers. Daarom raden we je aan om open en transparant te communiceren over de redenen voor een facelift van je kantoor, inclusief de verwachte voordelen en de impact op medewerkers. Luister naar hun zorgen en feedback.

Implementeer met oog voor bijsturing

Staat het reorganisatieplan op punt en heb je hierover voldoende intern gecommuniceerd? Dan is het tijd om het plan uit te voeren. Dat kan betekenen dat je medewerkers fysiek een nieuwe werkplek moet geven, nieuwe functies moet creëren of bestaande processen moet herzien. Maak voldoende tijd vrij om de voortgang nauwlettend te volgen en bij te sturen waar nodig.

Evalueer en pas aan (waar nodig)

Na de implementatie is het belangrijk om de resultaten van de reorganisatie te evalueren. Heb je samen met je team de gestelde groeidoelen bereikt? En zijn er nog verdere aanpassingen nodig om de prestaties te verbeteren? Besef dat een reorganisatie vaak ‘work in progress’ is, wat continue evaluatie en aanpassingen vereist.