Digitalisering & trends

Verminder als vzw je administratie door digitalisatie

In ons land zijn naar schatting 100.000 vzw’s en ruim een miljoen vrijwilligers actief. Vzw’s vormen het kloppend hart van onze samenleving. Met name lokale vzw’s zorgen vaak voor de nodige zuurstof in hun directe omgeving.

Verminder Als Vzw Je Administratie Door Digitalisatie

Bij het beheer van een vzw moet je rekening houden met een aantal wettelijke en administratieve verplichtingen. Die taken vergen heel wat tijd en middelen. Daarom is het zeker een verstandige zet om hiervoor slimme software in te zetten. Dankzij Billit kun je het hele facturatieproces van jouw vzw een pak efficiënter aanpakken én de communicatie met jouw boekhouder optimaliseren.

 

Wettelijke verplichtingen

Tijdens de levenscyclus van een vzw moet je bepaalde documenten neerleggen bij de ondernemingsrechtbank. Het gaat hier onder meer om de oprichtingsakte en een eerste versie van de tekst van de statuten, de benoeming van de bestuurder of vertegenwoordigers, de jaarrekening en beslissingen over de nietigheid of ontbinding van de vzw.

Ook de organisatie van een jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin onder meer de begroting en jaarrekening goedgekeurd worden en bestuurders benoemd en ontslagen worden, vergt de nodige tijd en energie.

Het bestuursorgaan is ook verplicht om een intern vzw-dossier bij te houden. Dat bevat een ledenregister, verslagen en beslissingen en boekhoudkundige stukken.

En uiteraard moet je rekening houden met de tijdige aangifte van belastingen, zoals de patrimoniumtaks, rechtspersonenbelasting en – indien van toepassing – btw en schenkingsrechten.

 

Mensen en middelen efficiënt inzetten

Al die wettelijke verplichtingen – aangevuld met de dagelijkse administratieve werking binnen een vzw – vergen de nodige mensen en middelen. Maar niet alle vzw’s beschikken over een uitgebreid personeelsbestand of budget om dit op te vangen. Daarom is de stap naar digitalisering een verstandige zet. Want op die manier kan je efficiënter werken, mensen en middelen inzetten waar ze het meest renderen én de kans op dure administratieve fouten minimaal maken.

 

Voordelen van digitalisatie

Heel wat bestuurders en medewerkers van vzw’s zijn vandaag vragende partij voor digitale oplossingen voor vzw’s. Op die manier zouden ze het administratieve en financiële beheer gestroomlijnder kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een veralgemeende digitale neerleggingsplicht voor jaarrekeningen
  • Een vereenvoudigde belastingaangifte
  • De invoering van een uniek loket voor vzw’s
  • Het elektronisch neerleggen van wijzigingsakten in een digitaal portaal

Het gebruik van slimme facturatiesoftware zoals Billit is een stap in de goede richting om te kunnen focussen op de kernactiviteiten. Op die manier wordt digitalisering een échte ondersteuning voor de vele bestuurders die actief zijn in vzw’s en hun mandaat heel vaak vrijwillig uitoefenen.

 

De voordelen zijn overduidelijk:

Veel vzw’s hebben een beperkt budget voor personeel. Vaak werken ze met deeltijdse medewerkers die de boekhouding en administratie beheren. Zij zullen de volgende voordelen van Billit dus zeker appreciëren:

  • Een beter overzicht van boekhoud- en administratieve documenten: met Billit beschik je over één verzamelpunt met alle info over jouw vzw. Jij en je medewerkers worstelen dus niet langer met allerhande bestandsformaten en verschillende platformen. Facturen kunnen op maat van klanten verstuurd worden, als UBL, pdf of geprint via bpost; Peppol of e-mail.
  • Tijdswinst: repetitieve administratieve taken kunnen sneller uitgevoerd of zelfs helemaal geautomatiseerd worden. Zo kan jouw vzw-team maximaal focussen op kernactiviteiten die een echte meerwaarde bieden. Billit controleert bijvoorbeeld de betalingsstatus van inkomende en uitgaande facturen en verwittigt jou en je klanten wanneer facturen dreigen te verlopen.
  • Minder kans op fouten bij het beheer van jouw vzw: dankzij het elektronisch opmaken, opslaan en uitwisselen van (boekhoud)info zijn manuele fouten bij de verwerking van documenten en betalingen verleden tijd.
  • Altijd en overal beschikbaar: het gebruik van digitale tools bij het beheer van een vzw maakt plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk. Meer autonomie leidt – opnieuw – tot extra tijdswinst en een vlottere communicatie met externe partners van jouw vereniging.
  • Veilig: het online beheren van administratie en facturatie zorgt ervoor dat data niet meer verloren gaan. Automatische back-ups maken een eigen (dure) server of opslagcapaciteit overbodig. Bovendien worden software-updates – die essentieel zijn voor een optimale veiligheid – automatisch uitgevoerd.

 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

In de praktijk biedt het Billit-platform diverse features die het verschil maken.

Op vlak van inkomsten wordt het opmaken en (digitaal) versturen van offertes, bestelbonnen en facturen kinderspel. Via het officieel Peppol Access Point van Billit factureer je trouwens moeiteloos aan overheidsdiensten of internationale klanten.

Wat uitgaven betreft, kun je makkelijk aankoopfacturen en bonnetjes scannen en importeren, je eigen goedkeuringsflow creëren en documenten in de cloud bewaren.

En dankzij een koppeling van deze documenten met de bank én een onbeperkt online archief slaag je erin om de volledige boekhouding van je vzw vlot te delen met je boekhouder. Dit levert een win-winsituatie op voor alle betrokken partijen.

 

Billit in je broekzak

Als kers op de digitale taart is er ook de mobiele versie van het Billit-platform. Wat ooit startte als een tool om onderweg bonnetjes en facturen in te scannen, is vandaag uitgegroeid tot een volwaardig instrument boordevol nieuwe features en toepassingen. Niet te missen!