Ondernemen

Verzekeringen voor ondernemers: hoe bescherm je jezelf en je personeel optimaal?

Ondernemen is risico’s nemen. Tegelijk kunnen allerlei onverwachte gebeurtenissen opduiken terwijl jij en je medewerkers aan de slag zijn. Daarom is het verstandig om voor de nodige verzekeringen te zorgen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere worden sterk aangeraden.

Verzekeringen Voor Ondernemers Hoe Bescherm Je Jezelf En Je Personeel Optimaal

Waarom verplicht?

Bij het afsluiten van verplichte verzekeringen wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen verzekeringen die elke onderneming moet afsluiten en verzekeringen die verplicht zijn bij bepaalde activiteiten.

Waarom moet je als ondernemer verplicht bepaalde verzekeringen afsluiten? Heel eenvoudig: omdat onze overheid op deze manier bij bepaalde risico’s alle betrokken partijen zo goed mogelijk wil beschermen: niet alleen de verzekerde zelf, maar ook derden die het slachtoffer worden en de samenleving als geheel. Leef je deze verplichting niet na? Dan riskeer je een boete of zelfs een beroepsverbod.

 

Verplichte verzekeringen voor je vennootschap: een overzicht

Enkele van de meest courante verplichte verzekeringen zijn de volgende:

Voor je bedrijfswagens moet je een autoverzekering of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (BA-verzekering) afsluiten. Dit zorgt voor extra gemoedsrust voor eventuele schade op de weg.

Heb je een zaak die publiek toegankelijk is, zoals een winkel, horecazaak of showroom? Dan ben je als uitbater verplicht om een verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten. Goed om te weten: deze verplichting geldt ook voor kantoorgebouwen met meer dan 500 vierkante meter publieke ruimte.

Heb je personeel in dienst? Dan moet je rekening houden met een verplichte arbeidsongevallenverzekering. Op die manier zijn je werknemers verzekerd wanneer ze – op het werk of op weg ernaar – een arbeidsongeval hebben. Belangrijk hierbij is wel dat je deze verzekering afsluit voordat je werknemers in dienst neemt. Bij de aangifte hiervan maakt het platform Dimona je hierin verder wegwijs.

 

Extra verplichtingen voor specifieke beroepsgroepen

Voor specifieke beroepen wordt het bovenstaand rijtje aangevuld met:

  • Een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid: deze verzekering is verplicht voor aannemers, architecten, ingenieurs en andere dienstverleners in de bouwsector. Dankzij deze verzekering ben je gedekt voor gebreken die de sterkte en/of stabiliteit van een gebouw aantasten.
  • Een verzekering beroepsaansprakelijkheid, verplicht af te sluiten door beroepsbeoefenaars van gereglementeerde beroepen als indekking tegen (intellectuele) professionele fouten. Deze verplichting geldt voor onder andere accountants, advocaten, architecten, landmeters en artsen. Ter informatie: deze verzekering wordt vaak verward met de BA Uitbating en Bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is het verschil? Een verzekering beroepsaansprakelijkheid (ook wel BA Beroep genoemd) komt in beeld wanneer een fout, schade of nalatigheid aan derden het gevolg is van dienstenvan een bedrijf. Een BA Uitbating (of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) is in het spel wanneer schade het gevolg is van een gebeurtenis die verband houdt met het dagelijkse levenvan een bedrijf, en niet de professionele activiteit zelf.

Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid heeft dan weer betrekking op de bescherming van jouw persoonlijk vermogen (als bestuurder van een bedrijf) bij foutieve beslissingen (bijvoorbeeld bij inbreuken op geldende wetgeving). 

 

Welk verzekeringen zijn facultatief?

Naast deze lijst van verplichte verzekeringen kun je facultatief voor extra bescherming gaan via:

  • Een bestuurdersverzekering, als aanvulling op de verplichte BA autoverzekering.
  • Een verzekering BA privéleven, die jezelf en je werknemers beschermt tegen schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. Door de definitieve doorbraak van telewerk is een ongeluk thuis immers snel gebeurd.
  • Een verzekering bedrijfsschade, die ook wel eens (en terecht!) de ‘levensverzekering van het bedrijf’ genoemd wordt. Bij een schadegeval aan je bedrijf kunnen herstellingswerkzaamheden vaak maanden – tot zelfs jaren – duren. Ondertussen lopen de kosten echter verder door. Met deze verzekering koop je dus extra gemoedsrust en comfort.
  • Een cyberverzekering is anno 2022 geen overbodige luxe. Het aantal cyberaanvallen neemt immers snel toe. Ongewenste digitale indringers – die vaak losgeld eisen – kunnen voor de nodige reputatieschade zorgen en, in het ergste geval, het voortbestaan van je onderneming bedreigen.
  • Ben je als aannemer actief? In dat geval is een verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)een slimme zet. Dergelijke polis verzekert een gebouw in opbouw tegen beschadigingen, ongeacht wie of wat ze veroorzaakt heeft.
  • En raak je als zelfstandige buiten strijd als gevolg van een ongeval of ziekte? Dan is een extra financieel vangnet meer dan welkom om medische kosten te vergoeden. Eenhospitalisatieverzekering mag dan ook niet ontbreken in je verzekeringsportefeuille.
  • Word je na een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt? Dan zal een uitkering van je ziekenfonds wellicht niet volstaan om de vaste kosten te dekken. Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen krijg je extra ademruimte.