Kennis & vaardigheden

Wegwijs in de verschillende btw-tarieven: wat moet je hierover weten?

In België betalen consumenten en eindverbruikers btw op hun aankopen. Deze belasting over de toegevoegde waarde – die in 2021 trouwens 50 jaar bestaat – wordt door de overheid geheven en vloeit dus rechtstreeks naar de schatkist.

Verkoop je als ondernemer goederen of diensten? Dan ben je doorgaans btw-plichtig (tenzij je een bepaalde omzetdrempel niet overschrijdt) en moet je de btw mee verrekenen in jouw verkoopprijs. Het meest gangbare tarief is 21%, maar ook andere tarieven zijn mogelijk. We zetten ze hieronder op een rij.

Wegwijs In De Verschillende Btw Tarieven Wat Moet Je Hierover Weten

21% op de meeste producten en diensten

Van een nieuwe auto tot huishoudelijke apparaten en cosmetica: voor de meeste producten moet je als ondernemer 21% btw doorrekenen aan jouw klanten. Tenzij jouw producten of diensten tot een van onderstaande uitzonderingen behoren.

 

12% voor specifieke goederen en diensten

Op een kleine groep producten en diensten wordt 12% btw geïnd. Het gaat om goederen en diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn. Steenkool, margarine, banden voor landbouwmachines en tractoren en sociale woningen zijn enkele voorbeelden, maar ook op bereide maaltijden in de horeca is dit btw-tarief van toepassing.

 

6% voor basisproducten

Voor basisproducten geldt een verlaagd btw-tarief van 6%. Op die manier wil de overheid deze producten betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om levensnoodzakelijke middelen (vlees, vis, zuivel, groenten, …) en landbouwdiensten. Verder is dit tarief van toepassing op een lange lijst van producten en diensten: tijdschriften en boeken, geneesmiddelen, personenvervoer, meststoffen, hotels, bloemen, herstelling van fietsen, verbouwingswerken aan gebouwen ouder dan 10 jaar, enzovoort.

 

0% voor een selecte groep producten

Voor dag- en weekbladen die minstens 48 maal per jaar verschijnen en recuperatiestoffen en -producten (bijvoorbeeld gerecycleerd papier) is een nultarief van toepassing. De reden hiervoor? De Belgische overheid argumenteert dat dag- en weekbladen een essentieel onderdeel zijn van de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de algemene vorming. Let wel: deze 0% btw geldt niet voor online kranten!

 

Hoe vind je het juiste btw-tarief?

Ben je op zoek naar een handige website om snel bedrijfsinformatie en/of een btw-nummer op te zoeken? Check dan onze website www.btw-opzoeken.be.

 

En wat met gemengde tarieven?

In sommige sectoren – zoals de horeca – is de toepassing van btw-tarieven erg complex. Wist je bijvoorbeeld dat je op restaurant 12% btw op een maaltijd betaalt en 21% op het glas wijn bij die maaltijd? En dat het eigenlijk goedkoper is om voor een afhaalmaaltijd of levering aan huis te gaan, omdat je dan slechts 6% btw betaalt? Maar maak je geen illusies: voor luxevoedingsproducten zoals kreeft en kaviaar blijft 21% btw van toepassing.

 

Aan de slag met Billit: altijd het correcte btw-tarief op je factuur!

Bij het gebruik van Billit kun je per factuur het btw-systeem aanduiden. Btw-systemen die je in Billit kunt gebruiken zijn:

  • Btw-medecontractant: dit systeem is van toepassing op werken in onroerende staat (voor beroepsdoeleinden), van schilderwerken tot de aanleg van parkeerplaatsen. In dit geval factureert de aannemer geen btw, maar moet de klant zelf de btw aangeven.
  • Diversen buiten btw: hier gaat het om zaken die niet in de btw-aangifte opgenomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld teruggenomen leeggoed.
  • Margeregeling voor tweedehandsgoederen: dankzij deze regel moet je als verkoper enkel btw aanrekenen op de brutowinstmarge, en niet op het volledige bedrag dat jouw klant moet betalen. De verschuldigde btw moet je in principe globaal per maand of kwartaal berekenen, al zijn hierop uitzonderingen mogelijk.
  • Intracommunautaire goederen en diensten: bij de verkoop van een goed of levering van een dienst tussen twee btw-plichtige partijen in verschillende EU-landen kan onder bepaalde voorwaarden de levering vrijgesteld worden van btw (bij goederen) of de btw zogezegd verlegd worden naar de klant (bij diensten).
  • One Stop Shop (OSS): wil je als ondernemer vanuit Billit een factuur versturen naar een particuliere klant binnen de EU-lidstaten? Dan moet je buitenlandse btw aanrekenen, aangeven en doorstorten. Meer weten? Lees ons blogartikel ‘Nieuwe btw-regels voor e-commerce’ .

 

Ontdek hier hoe je de beschikbare btw-tarieven gebruikt in Billit.