24/11/2021

De visienota Van Peteghem: welke nieuwe fiscale maatregelen zitten in de pijplijn?

Afgelopen zomer presenteerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn visienota voor een brede fiscale hervorming. Het doel? Het belastingstelsel in ons land rechtvaardiger, moderner, eenvoudiger én neutraler maken. Op het eerste gezicht bevat deze nota enkele positieve wijzigingen voor u als ondernemer. Maar is dat effectief ook zo?

De Visienota Van Peteghem Welke Nieuwe Fiscale Maatregelen Zitten In De Pijplijn

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Wellicht gaat het voordelige kmo-tarief in de vennootschapsbelasting, van toepassing op de eerste 100.000 euro winst, op de schop. Dit belastingtarief zou dalen van 20% naar 15%. Ook zou de schijf waarop dit tarief van toepassing is, verhogen van 100.000 euro naar 200.000 euro.

Daarnaast vermeldt de visienota dat de minimumbezoldiging van 45.000 euro voor een bedrijfsleider geïndexeerd zal worden. Die indexatie is nodig om van het verlaagd belastingtarief te kunnen blijven genieten. Tegelijk zouden alternatieve verloningsvormen, die vandaag vervat zitten in deze minimumbezoldiging, hiervan in de toekomst geen deel meer uitmaken. Een voorbeeld van dergelijke alternatieve verloningsvorm is het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens.

Bottom line van deze nieuwe maatregelen: u zal moeten kiezen (en dus rekenen) wat het voordeligst is, want een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting resulteert in een hogere personenbelasting en sociale bijdrage …

 

Hervormingen in de personenbelasting

Het hervormingsvoorstel van minister Van Peteghem vermeldt ook een daling van de belastingdruk in de personenbelasting: enerzijds door een verlaging van de tarieven, anderzijds door een aanpassing van de belastingschijven. Ook de belastingvrije som zou verhoogd worden van 9.270 euro naar 13.390 euro.

Omwille van de stijgende energieprijzen komt de belasting op enkele voordelen die forfaitair worden gewaardeerd – zoals de gratis terbeschikkingstelling van een woning, verwarming en elektriciteit – extra in het vizier van de belastinginspectie. Minister Van Peteghem wil deze voordelen voortaan op werkelijke basis laten belasten. In de toekomst zal verder mogelijks een voordeel van alle aard worden belast voor tank- en laadkaarten voor het privégebruik van bedrijfswagens.

Ook een strenger toezicht op het inbrengen en terugbetalen van kosten door zelfstandigen en ondernemers staat wellicht op de hervormingsagenda. Het doel? De uitbetaling van verdoken loon aanpakken.

 

Wat met de tarieven roerende voorheffing?

In de geplande hervorming dalen ook de standaardtarieven roerende voorheffing, van 30% naar 25%. Dat is een maatregel die op het eerste zicht positief lijkt, omdat de uitkering van intresten uit uw vennootschap, samen met de uitkering van dividenden, 5% goedkoper worden.

Toch moet u hier alert blijven, omdat het onzeker is wat de impact zal zijn voor het huidige regime van de liquidatiereserve die ervoor zorgt dat u, na betaling van 10% heffing in de vennootschap en mits een wachttermijn van 5 jaar, aan 5% roerende voorheffing een dividend kan uitkeren.

 

Btw-wijzigingen in de kijker

In zijn visienota wil minister Van Peteghem de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% harmoniseren tot 9%. Het normale btw-tarief blijft op 21%. Het tarief op groenten, fruit en geneesmiddelen gaat naar 0%, net als het tarief voor pampers, maandverbanden en andere hygiënische producten.

In het kader van Europese klimaatambities (zoals het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030) verlengt Van Peteghem het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van de eigen woning. Zijn blauwdruk steunt ook het Europese voorstel voor een kerosinetaks en de internationale inspanningen om btw te heffen op vliegtuigtickets.

Ook het door de overheid georganiseerd of gesubsidieerd personenvervoer zal kunnen genieten van 0% btw.

 

Begrotingsakkoord 2023-2024

In het kader van het begrotingsakkoord 2023-2024 keurde de federale regering op 20 oktober 2022 alvast enkele maatregelen goed die een eerste stap zijn in deze fiscale hervorming.

Zo zal u onder meer rekening moeten houden met de afschaffing van de notionele interestaftrek, een hogere minimumbelasting (van 7,5% naar 15%) voor grote ondernemingen en een aangepaste berekening van de forfaitair buitenlandse berekening voor royalty’s.

Op vlak van personenbelasting komt er een strengere regeling voor het fiscaal voordelige regime van auteursrechten en de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de niet-eigen woningen.

Billit volgt deze verwachte nieuwigheden op de voet. Via onze blogartikels houdt u steeds de vinger aan de pols rond dit thema.