Verbeteringen en aanpassingen:

Release notes

28/11/2024

Accountants

 • Inkoop- en verkoopdagboek: Tooltip toegevoegd aan geëxporteerde vinkjes in inkoop- en verkoopdagboek met de datum waarop het document voor het laatst is geëxporteerd.
 • Sage (FR): Integratie met Sage (FR)
 • Octopus: Taal kiezen voor kostenplaats- en grootboekrekeningomschrijving (Octopus)
 • Accountantsgebruiker: Bestandsbeheerinstellingen standaard inschakelen bij toevoegen van een nieuwe accountantsgebruiker

Bedrijfsstijl

 • Betalingslink waarschuwing: Waarschuwing wordt getoond wanneer een betalingslink in het sjabloon staat maar Mollie of Payconiq niet geactiveerd is

Dagelijkse verdiensten

 • Het is niet meer mogelijk om een ingediende regel te bewerken in de dagontvangsten
 • Alle invoergegevens worden chronologisch weergegeven (aflopend (dus de laatste datum wordt bovenaan de lijst getoond))
 • Er worden 0 regels toegevoegd als een datum geen invoer heeft en die datum > de laatste invoer is en < een nieuwe invoer
 • Het is nu mogelijk om een correctie in te dienen voor een datum die al is ingediend in het huidige dagboek of op een datum in het vorige dagboek
 • Bij het afsluiten van een dagboek wordt een modaal venster getoond om de einddatum van een dagboek in te dienen. Bij het afsluiten van een dagboek wordt een nieuw dagboek opgezet voor de sluitingsdatum van het vorige dagboek + 1 dag

Peppol

 • Factuurberichtreacties (IMR) - nieuwe status 'PD' (betaald)
 • KSeF-integratie om facturen naar Polen te sturen beschikbaar via 'instellingen' > 'integraties'
 • Factuur verzenden via Peppol: Extra waarschuwingen toegevoegd aan het verzendscherm

Registratie- / Loginpagina

 • Layoutwijziging

Bank

 • Bankkoppeling met KBC / CBC: Nieuwe labels voor het venster om een KBC- / CBC-gebruiker beter door het proces te begeleiden

Inkomsten

 • Nieuw filter "Betalingsmethode"

Productpagina

 • Knoppenbalk onderaan detailpagina

Onboarding

 • Dubbele accountwaarschuwing: waarschuwingen worden getoond als een btw-nummer al in gebruik is

Foutoplossingen

 • Menu-item Snelle invoer "verkeerde nummers”: Probleem opgelost waarbij in het menu een onjuist aantal te verwerken bestanden werd getoond in de Snelle invoer
 • Automatische herinnering: De automatische herinnering wordt alleen verzonden als de originele factuur is verzonden (verzonden via Peppol, e-mail of de schakelaar "Verzonden" is actief) & de automatische herinnering wordt niet verzonden als de factuur nog in ontwerp is
 • Betalingsbestanden met "streepjes”: de streepjes worden nu verwijderd bij het verwerken van betalingsbestanden. Sommige banken (BNP...) geven fouten als er streepjes in de bestandsnaam staan
 • Goedkeuringsproces: probleem opgelost waarbij geen geselecteerde goedkeurders werden opgeslagen in de Snelle invoer, waardoor in plaats daarvan de laatste setup met goedkeurders werd gebruikt 
 • Snelle invoer: vast tarief voor AUD + IBAN wordt nu aangeduid als SWIFTUS
 • Mijn bedrijf: Foutmelding voor verkeerde faxinvoer

Lees meer

Billit Digitalize Preview (4)
20/12/2023

Bezoek de Billit-stand tijdens Digitalize Wallonie

Op 31 januari en 1 februari 2024 vindt in de Expo in Namen Digitalize Wallonie plaats. Deze beurs staat volledig in het teken van de digitale transformatie van bedrijven. Uiteraard kan ook Billit daar niet ontbreken.

Lees meer
Smartphone Billitapp NL
12/12/2023

Nu beschikbaar: de vernieuwde Billit-app voor smartphone

Je kan de nieuwe Billit-app nu downloaden in de App Store van Apple en in Google Play. Met deze app scan je makkelijk en snel je aankoopbonnetjes.

Lees meer