Verbeteringen en aanpassingen:

Release notes

29/05/2024

Kasboek - Nieuw module

  • Er is een nieuw kasboekmodule toegevoegd. Een kasboek is een chronologisch financieel overzicht van alle kastransacties van een bedrijf met kasontvangsten en kasuitgaven. Het is vergelijkbaar met een bankrekening, maar dan met contante transacties. Zoals wettelijk vereist, kan de ingave van een digitaal kasboek niet worden gewijzigd.
  • Activeer deze functie via Instellingen. Het inschakelen van de kasboekfunctie zal het 'Bank'-menu vervangen door het menu 'Financieel' dat zowel Kasboek als Bank bevat.


Luxemburg

  • EOL - API-verbinding voor LU: het platform ondersteunt nu een EOL - API-verbinding voor Luxemburg
  • HORUS - API-verbinding voor LU: het platform ondersteunt nu een HORUS - API-verbinding voor Luxemburg


Inkomsten / Uitgaven

  • Pdf-voorvertoning: de kop van de pdf-viewer is nu veel kleiner


Foutoplossingen

  • Rapport facturen: bestellingen met nummers en leestekens werden niet correct weergegeven in het rapport. ("." en "/" worden nu correct weergegeven in het rapport)

Start vandaag al met e-facturatie