19/04/2022

Digitale factuur nu ook verplicht voor alle federale overheidsdiensten

Nadat in 2019 de Vlaamse overheid e-facturen al verplicht maakte voor facturatie naar overheidsdiensten, volgt nu ook de Belgische federale overheid. Dit betekent dat je voortaan verplicht zult worden om gebruik te maken van digitale facturen voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten voor de federale overheid.

Digitale Factuur Nu Ook Verplicht Voor Alle Federale Overheidsdiensten

Gefaseerde invoering

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd en geldt voor alle concessieovereenkomsten, overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied voor een bedrag hoger dan € 3 000 (exclusief btw).

Vanaf 1 november 2022 gaat de verplichting in voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan het drempelbedrag voor de Europese bekendmaking. De verschillende drempelbedragen voor Europese bekendmaking worden elke twee jaar herzien en vind je terug via de Vlaamse overheid.

Het gaat specifiek om alle opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of bekendgemaakt hadden moeten worden, maar ook voor opdrachten waarvoor geen verplichting tot bekendmaking geldt en waarvoor vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. 

Vanaf 1 mei 2023 gaat de verplichting ook in voor bedragen lager dan de drempel voor Europese bekendmaking, maar hoger dan € 30 000 (excl. btw). Op 1 maart 2024 ten slotte gaat de verplichting in voor alle overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten lager dan € 30 000 (excl. btw) en hoger dan € 3 000 (excl. btw). 

 

Uitzondering voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten lager dan € 3000

Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van een bedrag lager dan € 3 000 (excl. btw) wordt een uitzondering gemaakt en geldt geen verplichting tot een digitale factuur. Uiteraard is het altijd mogelijk om voor die opdrachten toch gebruik te maken van digitale facturen.

 

Digitale facturen versturen

Om alle bedrijven de kans te geven mee te dingen naar overheidsopdrachten, biedt de federale overheid de mogelijkheid om gratis digitale facturen op te stellen met een web-form en die te versturen via het Mercurius-platform. Verstuur je echter regelmatig facturen, dan kan je beter meteen gebruik maken van facturatiesoftware die al is aangesloten op het Peppol-netwerk, zoals Billit. E-facturen zorgen er namelijk voor dat je volledige facturatieproces veiliger en efficiënter verloopt en je heel wat tijd en geld bespaart.

Bovendien ben je meteen voorbereid op de aangekondigde verplichting tot digitaal factureren voor B2B-transacties.

Dit artikel werd gebaseerd op het KB [C − 2022/20506] :
te raadplegen op https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/KB%20e-invoicing%20van%209%20maart%202022.pdf?timestamp=1649318820