Hoe kunnen we je helpen?

Help-artikelen

Op deze sectie van de Billit-website vind je handleidingen en informatie over alle functies in Billit. Je kan help-artikelen vinden via de zoekfunctie of via de menu-structuur links.
search

Periodiek factureren

 • Hoe maak ik een periodieke factuur?
  Down
  • 1. Een factuurtemplate aanmaken

  Ga in Billit naar ‘Inkomsten’ en klik op ‘Periodiek factureren’. Klik op toevoegen om een nieuwe template aan te maken die als basis zal dienen voor de periodieke facturen.

  • 2. Stel de frequentie in

  Stel de start- en einddatum in van de facturatieperiode in de velden ‘Start op:’ en ‘Eindigt op:’. Kies de frequentie waarmee de factuur verzonden moet worden en kies om de hoeveel keer deze frequentie de factuur verstuurd moet worden door het veld ‘Iedere’ in te vullen.

  Kies je bijvoorbeeld ‘Maand’ als frequentie en vul je bij ‘Iedere’ 2 in, dan zal je factuur iedere 2 maand verstuurd worden, vanaf de datum die je ingaf in het veld ‘Start op:’. Kies je bij frequentie voor ‘Op aanvraag’, dan wordt de factuur niet verstuurd, maar blijft de template klaar staan om te versturen op een door jou gekozen moment.

  • 3. Stel de dynamische parameters in

  In de factuurlijn werk je met dynamische parameters. Deze parameters worden op de factuur ingevuld aan de hand van de sleutel in onderstaande tabel.

  Parameter Betekenis
  [start] De datum van de creatie van de factuur
  [start+1m] De datum van de creatie van de factuur + 1 maand
  [start-1d] Datum van de creatie van de factuur -1 dag
  [start+1d] Datum van de creatie van de factuur + 1 dag
  [eind] De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie
  [eind+1m] De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand
  [eind+1m-1d] De datum van creatie + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand - 1 dag
  [vorig] De datum van creatie - 1 keer de ingestelde frequentie
  [vorig+1d] De datum van creatie - 1 keer de ingestelde frequentie + 1 dag
  [start:MM] Maand (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start:yyyy] Jaar (op de orderlijn wordt enkel het jaar waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start:MM/yyyy] Maand/Jaar (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm maand/jaar) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start:yyyy/MM] Jaar/Maand (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm jaar/maand) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start+1M:MM] Maand volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start+1M:yyyy] Jaar volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel het jaar waarvoor gefactureerd wordt weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start+1M:MM/yyyy] Maand/Jaar volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm maand/jaar) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)
  [start+1M:yyyy/MM] Jaar/Maand volgend op de aanmaakdatum van de factuur (op de orderlijn wordt enkel de maand waarvoor gefactureerd wordt (in de vorm jaar/maand) weergegeven ipv een 'van' - 'tot'-periode)

  In het onderstaande voorbeeld staat ‘Start op:’ ingesteld op 01/06/2020 en ‘Eindigt op:’ op 01/08/2030. De frequentie is ingesteld op elke maand. In de factuurregel staan de parameters [START] - [EIND] ingevuld, dit betekent dat de gefactureerde periode als startdatum de datum heeft die staat ingevuld bij ‘Start op:’ en als einddatum een maand later (want de frequentie staat ingesteld op elke maand). Tot op de datum die staat ingevuld bij ‘Eindigt op:’ zal er vanaf de datum die staat ingevuld bij ‘Start op:’ elke maand een factuur verstuurd worden op dezelfde dag van de maand. Op de factuurregel verschijnt telkens de begin- en einddatum van de gefactureerde periode.

  SCREENSHOT

  Opgelet! Wanneer je als startdatum de laatste dag van de maand kiest, dan zal telkens uitgegaan worden van de laatste dag van de maand in plaats van datum + frequentie. Kies je als startdatum bijvoorbeeld voor 30/04 en als frequentie elke 1 maand, dan zal de volgende factuur verstuurd worden op 31/05 en niet op 30/05. Op alle andere dagen van de maand wordt bij de startdatum gewoon de frequentie bijgeteld. Een periodieke factuur met als startdatum 04/03 en als frequentie elke 1 maand zal dan de volgende keer verstuurd worden op 04/04.

  Door andere dynamische parameters in te geven kan je ook voor andere periodes factureren. Hieronder vind je enkele voorbeelden om de verschillende parameters te verduidelijken:

  • Voorbeeld 1: Bij “Start op:” staat 31/05/2020 ingevuld, bij “Eindigt op:” staat 31/07/2021 ingevuld. De frequentie staat ingesteld op iedere maand.

  SCREENSHOT

  In de template Na generatie factuur Uitleg
  Periode [vorig+1d] - [start] Periode 01/05/2020 tot 31/05/2021 Je wil op de laatste dag van de maand factureren met als periode de voorbije maand. De eerste factuur wordt verstuurd op 31/05/2020. De factuur wordt verstuurd tot en met 31/07/2021.
  • Voorbeeld 2: Bij “Start op:” staat 31/05/2020 ingevuld, bij “Eindigt op:” staat 31/07/2021 ingevuld. De frequentie staat ingesteld op elke maand.

  SCREENSHOT

  In de template Na generatie factuur Uitleg
  Periode [start] - [eind] Periode 31/05/2020 tot 30/06/2020 De factuur wordt elke maand verstuurd op de laatste dag van de maand voor de periode beginnend op de laatste dag van de maand tot de laatste dag van de volgende maand. De eerste factuur wordt verstuurd op 31/05/2020, de laatste op 31/07/2021.
  • Voorbeeld 3: Bij “Start op:” staat 01/06/2020 ingevuld, bij “Eindigt op:” staat 31/07/2021 ingevuld. De frequentie staat ingesteld op elke week.

  SCREENSHOT

  In de template Na generatie factuur Uitleg
  Periode [vorig] - [start-1d] Periode 25/05/2020 tot 31/05/2020 De factuur wordt elke week op maandag verstuurd met als periode de week ervoor. De eerste factuur wordt verstuurd op 01/06/2020, de laatste op 26/07/2021 (want dat is de laatste maandag die binnen de periode valt waarin je periodieke facturen wil versturen).
  • 4. Sla de template op

  Na het instellen van de facturatiedatum en -periode kan je klikken op:

  Opslaan: De template wordt opgeslagen, wanneer ‘Automatisch versturen naar de klant’ is aangevinkt zal de eerste factuur verstuurd worden op de ingestelde startdatum. Zo niet blijft de factuur als ontwerp klaarstaan in de lijst met inkomsten tot je ze opslaat met de checkbox aangevinkt.

  Opslaan en terug: De template wordt opgeslagen en wanneer ‘Automatisch versturen naar de klant’ is aangevinkt, zal de eerste factuur verstuurd worden op de ingestelde startdatum. Zo niet blijft de factuur als ontwerp klaar staan in de lijst met inkomsten tot je ze opslaat met de checkbox aangevinkt. Nadien keer je terug naar het overzicht van je periodieke facturen.

  Opslaan en nieuw: De template wordt opgeslagen en wanneer ‘Automatisch versturen naar de klant’ is aangevinkt zal de eerste factuur verstuurd worden op de ingestelde startdatum. Zo niet blijft de factuur als ontwerp klaar staan in de lijst met inkomsten tot je ze opslaat met de checkbox aangevinkt. Nadien kom je op een lege template terecht waar je een nieuwe periodieke factuur kan instellen.

  Opgelet: wanneer je de factuur opslaat zonder de checkbox ‘Automatisch versturen naar de klant’ aan te vinken, zal de factuur enkel als ontwerp worden opgeslagen in de lijst bij ‘Inkomsten’. Heb je ‘Automatisch versturen naar de klant’ aangevinkt voor het opslaan, dan zal je rechtsboven een vinkje zien bij de checkbox ‘Verzonden’ als je de template opent en de eerst factuur al is verstuurd (dus als de startdatum al gepasseerd is.)

  Verder kan je ook nog instellen of je een bijlage mee wil sturen en krijg je een historiek te zien van de acties die je hebt uitgevoerd in de template.