Hoe kunnen we je helpen?

Help-artikelen

Op deze sectie van de Billit-website vind je handleidingen en informatie over alle functies in Billit. Je kan help-artikelen vinden via de zoekfunctie of via de menu-structuur links.
search

Registerboek

Als garagist moet je wettelijk gezien een register aanleggen waarin je bijhoudt welke auto's binnenkomen en buitengaan in je garage. Dankzij Billit kan je dit tegenwoordig ook helemaal digitaal doen.

Na het uitschrijven van een voertuig voeg je eenvoudig het factuurnummer toe aan de registratie. Zo heb je op elk moment een overzicht van de wagens die zich in je garage bevinden en voldoe je aan de Circulaire 2018/C/47 met betrekking tot het btw-register van motorvoertuigen.

 • Wanneer moet ik een registerboek bijhouden?
  Down

  Artikel 28 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29/12/1992 bepaalt dat elke ondernemer die regelmatig een van onderstaande handelingen verricht, per bedrijfszetel, een register moet bijhouden van de aanwezige motorvoertuigen.

  Concreet gaat het om iedereen die:

  • motorvoertuigen levert of diensten voor motorvoertuigen levert (behalve wassen)
  • tweedehandse motorvoertuigen levert
  • als tussenpersoon optreedt in de levering van tweedehandse motorvoertuigen

  Deze bepaling is niet van toepassing op wie enkel motorvoertuigen monteert, assembleert of construeert.

  Volgens dit koninklijk besluit moet iedereen voor wie deze verplichting geldt, het register aanvullen:

  • zodra een voertuig binnenkomt in de inrichting om een van de hoger vermelde redenen. In het register vermeld je verplicht een volgnummer, de datum van binnenkomst, de nummerplaat (of als die er niet is, het chassisnummer van het voertuig) en, wanneer dit van toepassing is, het btw-nummer van de opdrachtgever
  • wanneer het voertuig de inrichting verlaat. In het register vermeld je dan verplicht de datum

  De inschrijving in het register moet in orde zijn, ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin het voertuig het bedrijf verlaten heeft. Je moet per voertuig ook telkens een verwijzing naar het factuurnummer toevoegen.

  Voertuigen die je in het registerboek moet bijhouden zijn alle gemotoriseerde landvoertuigen die bij de overheid ingeschreven worden.

  Concreet gaat het om:

  • personenauto's
  • auto's voor dubbel gebruik
  • minibussen, autobussen of autocars
  • motorhomes
  • vrachtwagens
  • bestelwagens
  • tractoren (voor landbouw, bosbouw of andere doeleinden, als ze ingeschreven moeten worden)
  • motorfietsen en bromfietsen

  Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bromfietsen van klasse A, bromfietsen van klasse B en speedpedelecs. Dat zijn voertuigen die wel geregistreerd worden bij de overheid, maar die je dus niet in het registerboek moet opnemen.

  De informatie op deze pagina is een vereenvoudigde versie van de circulaire 2018/C/47 die de btw-verplichtingen bespreekt die voortvloeien uit de artikelen 28 en 29 van het KB nr. 1 van 29.12.1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

  Lees voor meer details de volledige circulaire 2018/C/47 met betrekking tot het btw-register van motorvoertuigen.