Hoe kunnen we je helpen?

Help-artikelen

Op deze sectie van de Billit-website vind je handleidingen en informatie over alle functies in Billit. Je kan help-artikelen vinden via de zoekfunctie of via de menu-structuur links.
search

Opties en mogelijkheden voor facturen

 • Financiële korting (korting contant)
  Down

  Financiële korting of korting contant is een korting die je krijgt of geeft wanneer een factuur binnen een bepaalde termijn betaald wordt. Met de korting motiveer je klanten om sneller te betalen. Zo kan je bijvoorbeeld een korting geven aan een klant wanneer hij zijn factuur binnen de zeven dagen betaalt. Of je krijg van een leverancier een korting wanneer je zijn factuur binnen de acht dagen betaalt.

  • Financiële korting verlenen aan klanten

  Om een financiële korting toe te kennen aan een klant moet je eerst de optie ‘Financiële korting’ aanvinken in het kader ‘Geavanceerd’ onder het menu ‘Instellingen’. In het veld daaronder kan je aangeven binnen hoeveel dagen klanten moeten betalen om recht te hebben op de financiële korting.

  Wanneer de optie geactiveerd is, kan je de korting toekennen op klantniveau of per factuur. In de klantenfiche kan je nu een vaste financiële korting toekennen voor die klant die standaard ingevuld wordt op de factuur. Hiervoor ga je naar het tabblad 'Kortingen'. Je kan deze korting op factuurniveau nog aanpassen. Je kan ook per factuur ingeven of en hoeveel financiële korting je een klant wil geven.

  Wanneer je nu een factuur aanmaakt, zal je zien dat het veld ‘Financiële korting’ aan de invulvelden is toegevoegd. Hier kan je ingeven hoeveel de financiële korting bedraagt. Als je op klantniveau een percentage hebt ingevuld, zal dit percentage hier al ingevuld staan. Je kan het wel nog altijd aanpassen per factuur.

  Nadien kan je de factuur opslaan. Op de pdf-weergave van de factuur zie je als totaalbedrag het bedrag zonder korting. De korting zelf wordt standaard vermeld in het vak bij de gestructureerde mededeling. Door een andere sleutel te importeren op je factuur kun je er ook voor kiezen om in het grijze kader het totaalbedrag met de korting weer te geven in plaats van enkel de korting.

  Lees meer over het aanpassen van de lay-out van je factuur

  De automatische betalingscontrole houdt overigens rekening met de toegekende korting. Wanneer je klant op tijd betaalt zal de betalingscontrole dus ook de transactie van het bedrag met korting koppelen aan de factuur en zal de status van de factuur op 'Betaald' komen te staan.

  Let op!

  Wanneer de mogelijkheid tot financiële korting gegeven wordt, wordt de btw altijd berekend op het totaalbedrag exclusief btw met de korting al afgetrokken.

  In onderstaand voorbeeld is de prijs excl. btw € 100, moet er 21% btw betaald worden en wordt de mogelijkheid geboden tot een financiële korting van 2%. De maatstaf van heffing voor btw (het totaalbedrag exclusief btw met de financiële korting al afgetrokken) is dus €98. Het te betalen btw-bedrag wordt dan €20,58 (ook wanneer de klant te laat betaalt en geen recht meer heeft op financiële korting). Het totaalbedrag op de factuur is dus dat zonder korting, namelijk €120,58. De financiële korting, zijnde 2% of €2, staat vermeld in het grijze kader bij de overschrijvingsgegevens. Betaalt je klant op tijd, dan moet hij je dus €98 + €20,58 betalen. Betaalt hij te laat voor de korting, dan is hij je €100 + €20,58 verschuldigd. De btw blijft altijd de btw berekend op de maatstaf van de heffing, zijnde het bedrag excl. btw met korting.

  • Totaalprijs excl btw: €100
  • Financiële korting (2%): €2
  • Maatstaf voor heffing: €98
  • btw 21%: €20,58
  • Totaalbedrag op factuur (zonder korting, incl btw): €120,58
  • Te betalen indien op tijd voor korting: €118,58 (staat niet op factuur, enkel de korting wordt vermeld in het grijze vak bij de overschrijvingsgegevens)

  • Financiële korting krijgen van leveranciers

  Net zoals jij financiële korting aan je klanten kan geven, kan je die ook krijgen van je leveranciers. Ook in dat geval moet je eerst de optie ‘Financiële korting’ aanvinken in het kader ‘Geavanceerd’ onder het menu ‘Instellingen’. Schakelde je financiële korting al in voor je klanten, dan is het tabblad meteen actief voor je leveranciers.

  Net zoals bij je klanten, kun je een vaste financiële korting invullen op de leveranciersfiche. Bij het importeren van een factuur van deze leverancier zal de financiële korting uit de leveranciersfiche nu vooraf ingevuld staan in het vak ‘Financiële korting’. Bij het importeren kun je dit bedrag nog steeds aanpassen op factuurniveau.

  Het totaalbedrag van de factuur is na importeren in Billit altijd het bedrag met financiële korting. Betaal je later dan de datum tot waarop je recht hebt op de financiële korting, dan moet je zelf de korting bij het totaalbedrag optellen om de factuur volledig te hebben voldaan. Betaal je met een betaalbestand na de uiterste datum waarop je recht hebt op de financiële korting? Vergeet dan niet bij het bedrag op het betalingsbestand zelf de financiële korting nog op te tellen.

  De vervaldatum van de factuur is standaard ook steeds de uiterste vervaldatum en niet de datum tot waarop de financiële korting geldig is. Denk je dat je hierdoor te laat zult zijn om met korting te kunnen betalen? Dan kun je steeds de vervaldatum manueel aanpassen naar de uiterste datum waarop je recht hebt op de financiële korting te krijgen om zo tijdig verwittigd te worden.

  Net zoals bij je inkomsten houdt de automatische betalingscontrole rekening met de financiële korting die werd toegekend op de factuur om de status van de factuur al dan niet op betaald te zetten.

  • Financiële korting is geen kredietbeperking!

  Let op: financiële korting is niet hetzelfde als kredietbeperking. Kredietbeperking is namelijk een negatieve korting, een toeslag dus, die het krediet dat de verkoper door de betalingstermijn aan zijn klant verstrekt moet bekostigen. Wanneer een klant snel betaalt heeft de verkoper dus eigenlijk geen krediet verstrekt en hoeft de klant de toeslag niet te betalen. Kredietbeperking is momenteel nog niet voorzien in Billit, maar dit komt eraan.