Hoe kunnen we je helpen?

Help-artikelen

Op deze sectie van de Billit-website vind je handleidingen en informatie over alle functies in Billit. Je kan help-artikelen vinden via de zoekfunctie of via de menu-structuur links.
search

Opties en mogelijkheden voor facturen

 • Beschikbare btw-tarieven voor verkoopfacturen (BE)
  Down

  Dit help-artikel geeft een overzicht van de verschillende btw-tarieven die je kunt aanduiden bij het aanmaken of importeren van verkoopfacturen in Billit. Bij elk tarief vind je een korte uitleg over wanneer het tarief van toepassing is en hoe je het gebruikt bij het importeren of creëren van verkoopfacturen. 

  Twijfel je over een bepaald tarief, wil je alle details en/of uitzonderingen van een bepaalde regeling kennen of heb je vragen over de verwerking van bepaalde btw-tarieven in je boekhouding? Neem dan contact op met je boekhouder; als fiscaal expert kan hij/zij je zeker verder helpen.

  • Binnenland 21%-12%-6%

  De standaard-tarieven in België. Wanneer je dit tarief kiest, zal 21% automatisch worden aangeduid. Wil je toch een andere optie zoals 12 of 6%, dan kan je dit in de orderregel aanduiden.

  Kies het juiste (of meest voorkomende) tarief voor je factuur bij ‘btw’. Je kan in de klantenfiche ook een standaard btw-tarief instellen voor een klant.

  • Btw-medecontractant of btw verlegd

  Dit systeem is van toepassing op werken in onroerende staat (voor beroepsdoeleinden), van schilderwerken tot de aanleg van parkeerplaatsen. In dat geval factureert de aannemer geen btw, maar moet de klant zelf de btw aangeven, de btw wordt dus verlegd.

  Selecteer voor de hele factuur ‘Medecontractant’. Het btw-percentage wordt nu voor alle orderlijnen standaard op 0% gezet. Moet één lijn toch aan een ander btw-tarief onderworpen zijn, dan kan je het percentage ingeven in het vak btw van die lijn. Op je factuur komt de volgende (wettelijk verplichte) vermelding te staan: ‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.’ 

  • Diversen buiten btw

  Hier gaat het om zaken die niet in de btw-aangifte opgenomen moeten worden, zoals teruggenomen leeggoed.

  Selecteer voor de hele factuur ‘Diversen buiten btw’. Het btw-percentage wordt nu voor alle lijnen standaard op 0% gezet. Moet één lijn toch aan een ander btw-tarief onderworpen zijn, dan kan je het percentage ingeven in het vak btw van die lijn.

  • Intracommunautaire goederen en diensten

  Bij de verkoop van een goed of levering van een dienst tussen twee btw-plichtige partijen in verschillende EU-landen kan onder bepaalde voorwaarden de levering vrijgesteld worden van btw (bij goederen) of de btw zogenaamd verlegd worden naar de klant (bij diensten).

  Selecteer 'IC goederen’ of ‘IC diensten’ voor de hele factuur. Het Btw-tarief wordt nu voor de hele factuur op 0% gezet. Op je factuur zal de vermelding ‘Btw verlegd’ komen te staan.

  • One Stop Shop (OSS)

  Wil je als ondernemer vanuit Billit een factuur versturen naar een particuliere klant binnen de EU-lidstaten? Dan moet je buitenlandse btw aanrekenen, aangeven en doorstorten.

  Selecteer OSS voor de hele factuur in het vak btw. Op de orderlijn kan je het (buitenlandse) btw-tarief voor die order invullen.

  • Import-Export

  Wanneer je goederen levert buiten de EU hoef je geen btw te betalen. De voorwaarde is wel dat de goederen effectief de EU verlaten.

  Selecteer Import-Export als btw-tarief in het vak btw voor de hele factuur. Het btw-tarief voor alle orderlijnen zal op 0% gezet worden. Op je factuur komt de vermelding ‘Vrijgestelde handeling - Uitvoer’.

  • Margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Dankzij deze regel moet je als verkoper enkel btw aanrekenen op de brutowinstmarge, en niet op het volledige bedrag dat jouw klant moet betalen. De verschuldigde btw moet je in principe globaal per maand of kwartaal berekenen, al zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

  Selecteer voor de hele factuur ‘Margeregeling’. Het btw-tarief wordt dan op 0% gezet. Je kan het bedrag opsplitsen in het deel waar je geen btw moet vragen en het deel waarop wel en dan voor die lijn het juiste percentage aanduiden. Maar je kan dit dus ook globaal verrekenen per maand of kwartaal. Je moet dan wel zelf bijhouden welk btw-bedrag er nog aan je klant gefactureerd moet worden. Informeer je bij je boekhouder voor de voorwaarden om dit tarief te gebruiken.